AANNEMINGSBEDRIJF C.J.M. VAN GAAL B.V.

Aannemingsbedrijf C.J.M. van Gaal B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van kleinschalige civieltechnische projecten op het gebied van ondergrondse infra, open verhardingen en riolering. Dit omvat onder anderen het aanbrengen van energie en telecomkabels, het aanleggen van  gas- en waterleidingen en van rioolpersleidingen en het uitvoeren van bestratingswerken en rioleringen.

Het bedrijf is een familiebedrijf waar inmiddels de vierde generatie de directie voert. Naast onze activiteiten in de civiele techniek verrichten we ook ondersteunende werkzaamheden voor evenementen, zoals het inrichten van terreinen voor tijdelijke verblijfslocaties van exploitanten en deelnemers. Dit betreft dan de aanleg van tijdelijke drinkwaterleiding- en rioleringssystemen en tijdelijke inrichting van de openbare ruimte.

Ons bedrijf is aangesloten bij branche organisatie Bouwend Nederland. C. J. M. van Gaal BV is gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CKB, BRL 7000 en CO2 ladder.

Om vakwerk en deskundigheid aan onze opdrachtgevers te kunnen bieden, beschikken onze medewerkers, naast hun relevante technische vakopleiding, ook nog over diploma’s en certificaten op het gebied van verkeersveiligheid, werken aan in bedrijf zijnde energie-en drinkwaterleidingnetwerken en (bedrijfs-) hulp-verlening. Zorgvuldige omgang met het milieu staat hoog in ons vaandel, al sinds 1998 zijn we gecertificeerd volgens ISO 14001, onlangs hebben we ook de CO2 ladder aan onze certificaten mogen  toevoegen.

C. J. M. van Gaal BV is ook een maatschappelijke betrokken onderneming. In de Tilburgse samenleving ondersteunen we diverse sociaal-culturele activiteiten die vanuit burgerinitiatief worden georganiseerd. In dat kader verrichten we diensten voor diverse laagdrempelige evenementen met een beperkt budget of stellen hiervoor menskracht en materieel ter beschikking. Daarnaast ondersteunen we verenigingen en hebben een directe lijn met de organisatie Mooi Zo- Goed Zo in Tilburg.

Contact

Albionstraat 60
5047 SN   Tilburg
  013 - 570 08 16
 info@cjmvangaal.nl
KvK nr.18025497
IBAN: NL23 RABO 0309 0984 83
G-rekening: NL66 RABO 0991 3331 44
BIC: RABONL2U
BTW nr.NL0055.13.479.B.01