Certificering

C.J.M. van Gaal BV hecht veel waarde aan de beheersing van de bedrijfsprocessen en aan werken volgens de wet- en regelgeving.

Wanneer men gaat graven, of anderszins werkzaamheden in de bodem verricht,  stuit men al snel op allerlei ondergrondse ‘transport’-voorzieningen: kabels voor energie, verlichting en telecommunicatie, leidingen voor drinkwater en gas en afhankelijk van de locatie, productleidingen van de industrie en van defensie. Bovendien is vrijwel geheel Nederland voorzien van riolering en kunnen in de ondergrond ook nog archeologisch waardevolle zaken aanwezig zijn, maar ook munitie! Wanneer men zonder enige kennis de ondergrond gaat roeren en daarbij schade veroorzaakt aan deze leidingen etc. kunnen de gevolgen verstrekkend zijn voor het bedrijfsleven en voor de burger. Het is daarom, als onderneming, van belang te voldoen aan de door opdrachtgevers en overheid gestelde normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en maatschappelijke betrokkenheid.

Rond 1990 werd de vraag vanuit onze opdrachtgevers naar de borging van de werkprocessen steeds sterker. We zijn ons toen meer gaan verdiepen in nut en noodzaak van kwaliteits-managementsystemen wat leidde tot het opzetten van een kwaliteitssysteem op basis van ISO 9000. Het ISO 9001 certificaat hebben we behaald in 1997. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het implementeren van de Veiligheids Checklist Aannemers, VCA**. Hierna gevolgd door ISO 14001, CKB en als laatste de CO2 ladder.

Dit alles geeft onze opdrachtgevers de garantie op een hoog kwaliteitsniveau. Tevens tonen we aan alles in het werk te stellen om een optimale veiligheid te garanderen aan allen die direct of indirect betrokken zijn bij onze werkzaamheden.

Certificaten

Hieronder vindt u de processen en scopes waarvoor C.J.M. van Gaal BV gecertificeerd is.

Klik op een certificaat om het in te zien.

Tevens vindt u hieronder ons lidmaatschapbewijs van Bouwend Nederland.

Contact

Albionstraat 60
5047 SN   Tilburg
  013 - 570 08 16
 info@cjmvangaal.nl
KvK nr.18025497
IBAN: NL23 RABO 0309 0984 83
G-rekening: NL66 RABO 0991 3331 44
BIC: RABONL2U
BTW nr.NL0055.13.479.B.01