Straatwerk

Het aanleggen en onderhouden van open verhardingen is van oudsher dehoofd-activiteit van ons bedrijf. Dit doen we al sinds 1897.

Onze opdrachtgevers hiervoor zijn overheden, nutsbedrijven en collega-bedrijven voor wie we als onderaannemer werken.

Wij zijn slechts sporadisch actief op de particuliere markt, echter daar waar particulieren, maar ook bedrijven, aanpassingen in het openbare gebied verlangen, bijvoorbeeld inritten, parkeerplaatsen, invaliden-voorzieningen, kunnen wij hierin behulpzaam zijn.

In samenspraak met de aanvrager en de betreffende grond-eigenaar (bv. gemeenten) kunnen wij het gehele traject, het regelen van contact met de betreffende gemeente, ontwerp en vergunningsaanvraag  tot en met de realisatie van het project, verzorgen.

Een van de speerpunten in onze bedrijfsvoering is het verlenen van assistentie bij ad-hoc problemen.

Dit kan spoedeisende onderhoudswerkzaamheden, calamiteiten maar ook onvoorziene situaties betreffen waarmee onze opdrachtgever geen rekening kan houden in zijn planning.

De oplossing voor dergelijke problemen kunnen wij over het algemeen binnen één of enkele werkdagen realiseren door onze grote flexibiliteit in planning.

Contact

Albionstraat 60
5047 SN   Tilburg
  013 - 570 08 16
 info@cjmvangaal.nl
KvK nr.18025497
IBAN: NL23 RABO 0309 0984 83
G-rekening: NL66 RABO 0991 3331 44
BIC: RABONL2U
BTW nr.NL0055.13.479.B.01